top of page

כלכלת העולם והקפיטליזם אינם זקוקים ל"ווקיזם" כדי לתקן את המדיניות ואת הטעויות של עצמם

Jérôme Dunajewski - 31/03/22

אפילו הנשיא אובמה (אפרו-אמריקאי) מתח ביקורת חריפה מאוד על התנהגותה של תנועת "ה-Woke" ברשתות החברתיות

ראשית ה-"Wokism" (מונח אנגלי - סלנג אפרו-אמריקאי משנות ה-60, 1965 ליתר דיוק, הוא השורש מהמילה האנגלית "AWAKE" בה השתמש הכומר ד"ר מרטין לותר קינג בפעם הראשונה. אם משמעותו העיקרית הייתה חיובית בהתחלה, מאז היא "נסחפה" לחלוטין, ומשמשת כיום בעיקר פעילי אנרכיסטים ושמאל (ושמאל רדיקלי). כיום המילה מייצגת משמעות אחרת לחלוטין ושונה מאוד, כגון הרס של שפות אקדמיות וכתיבה, אוסר כל אפשרות להתבטא בחופשיות, צנזורה מכל הצדדים, התנגדות לאוניברסליזם, הריסה ואיסור של דמויות היסטוריות ושינוי ספרי ההיסטוריה. תנועת ה-WOKE אינה מסתירה גם כן את דחייתה לכלכלה העולמית והקפיטליסטית אותן היא מגנה. מדובר בתנועה בעלת מדיניות אנטישמית, גזענית ואלימה מאוד נגד לבנים (אך בעד השחורים), נגד מסגרת המשפחתית, נגד החברה, המבקשת ביטול ואיסור כנסים, נגד מוסדות אינטלקטואלים, (וכבר שרפה אלפי ספרים וחנויות ספרים במקומות שונים בעולם - כמו שעשו הנאצים בגרמניה של היטלר) היא בעלת הברית של זכויות להט"ב+, של ה-Black Lives Matter ושל ה-Communist Party of the United States וטוענת שהיא "הנצחה של אי-שוויון". תנועה אלימה ומסוכנת לדמוקרטיה ולכלכלה שמותירה את הסוציולוגים בספק, שאפילו הנשיא אובמה (אפרו-אמריקאי) מתח ביקורת חריפה מאוד על התנהגותה של תנועת "ה-Woke" ברשתות החברתיות.

תנועה חדשה זו של "צדקנות תחת המראה המאוד"מושך שלה", היא למעשה אידיאולוגיה מאואיסטית מרקסיזם אלימה, המאיימת על הסטנדרטים הפילוסופיים, כלכלים, הפסיכולוגיים, חירות האדם, על הכלכלה העולמית והדמוקרטיה בעולם .

מי מממן את התנועה הזו?

למעשה, המימון הוא בשני חלקים, כדי להסביר את זה בקצרה.
החלק הראשון (הכנסות רשמיות) מגיע מכמה קפיטליסטים שמאלנים אמריקאים (דמוקרטים) כגון
ז'ורז' סורוס והחלק השני (הלבנת הון) מגיע ישירות מהממשלה הסינית, למרות שבשנות ה-70/60 וה-80 ברית המועצות, הייתה מקור המימון העיקרי. המטרה של סין זהה לזו שהייתה עבור ברית המועצות, כלומר ערעור היציבות של ארצות הברית וכל מוסדות הממשלתיים שלה. התנועה בנתה רשת "עכביש" על מנת להלבין מיליוני דולרים ולמנוע מהרשויות המס האמריקאי לעקוב אחר תנועות הכספים שלה.

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page