top of page

גרמניה דנה עם קטאר על קבלת גז, כדי להתנתק מהגז הרוסי

Alpha IFE

25 במרץ 2022

בעקבות המלחמה של אוקריניה והסנקציות על רוסיה, גרמניה דנה עם קטאר על קבלת גז, כדי להתנתק מהגז הרוסימאז תחילת המלחמה באוקראינה, ממשלתו של אולף שולץ ביקשה לגוון את מקורות אספקת האנרגיה שלה. כעת הוא פונה לקטאר, למורת רוחו של חלק מהשמאל הגרמני.


"כדי להימנע מהתמודדות עם הרוסים, אנו קונים כעת כמה שיותר במקומות אחרים, ועם כמה שיותר מדינות שונות".


הביקור בקטאר הוא הביקור שהכי זעזע את דעת הקהל - במיוחד בשמאל. "זהו מעשה חשוב של הערכה מחדש פוליטית עבור שר הסביבה רוברט האבק", מנתח ה-Zit. על ידי משא ומתן על "רכישת גז טבעי רגיל מאוטוקרטיה ערבית", הוא מערער את סדר היום של מפלגתו שלו, שרצתה להקים "דיפלומטיה של ערכים" ברמה הבינלאומית.


"האם אנחנו רוצים להמשיך להיות תלויים לאנרגיה במדינות אוטוריטריות?" שואל עיתון העיר ההנזה. לאחר "קטסטרופה של השותפות עם רוסיה", נשאלת השאלה. עבור התקשורת ברחבי הריין, לממשלה בכל זאת אין ברירה. משלוחים מארצות הברית ומנורווגיה לא יספיקו כדי לענות על צרכי גרמניה. במיוחד שגז טבעי חייב לשמש כאנרגיית מעבר לסגירת תחנות כוח גרעיניות ותחנות כוח פחמיות. המדינה רוצה להשתמש במקור האנרגיה הזה כדי לעבור לייצור חשמל מתחדש ב-100% עד 2035.


"אנחנו צריכים ביטחון אנרגטי ומעבר אקולוגי" הכריז רוברט האבק במהלך מסעו לקטאר. בתום הביקור נסע הפוליטיקאי לדובאי, שם ביקר בתערוכת האקספו האוניברסלית 2020. בביתן הגרמני, המציג תערוכה על האנתרופוקן, עידן חדש המסומן בטביעת הפעילות האנושית על מערכות אקולוגיות, הוא היה באקסטזה מול עפיפונים. "ולרגע קצר, נזכרנו עד כמה הירוקים היו חסרי דאגות רק לפני כמה חודשים".

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics