top of page

ההכשרה שלך בחשבונאות פיננסית, אונליין, זה אפשרי!

Alpha Institute
of Finance & Economy

haut de page

למד את השורשים החשובים בהנהלת חשבונות ללא מאמץ. חובות וזיכויים ראשיים ללא מסתורין והשלבים הפשוטים המובילים לדוח רווח והפסד ולמאזן: יומן, רישומים, חשבונות, יתרות, התאמות, חשבונות הוצאות והכנסות, חשבונות מאזן וכו'.

תעודת השתתפות

100% גמיש בזמן

מתחילים כל השנה

100% באינטרנט

האץ את הקריירה שלך עם למידה מרחוק וכל זה בלי להוציא אלפי שקלים !

finance accounting.png

להורדת החוברת הכרות הראשונה

להרשמה והורדת החוברת המלאה
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

כלכלה פיננסית - חוברת ללימוד פתיחה וניהול עסק נכון - חשבונאות פיננסית

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page