top of page
Fumée

תחזית לכלכלה העולמית בעתיד

מה עתיד של הכלכלה העולמית?

כל התחזיות מצביעות על כך ש-BRICS יורגש יותר ויותר בכלכלה העולמית בעשורים הקרובים. משקלם של אותם מדינות,

(ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה), הכלכלי נוטה אפוא להתקרב למשקל הדמוגרפי שלהם. להתרחבותם יהיו השלכות גדולות על הביקוש העולמי לאנרגיה, חומרי גלם, מזון וקרקעות חקלאיות.

תחזיות דמוגרפיות מראות כי משקלם של ה-BRICS באוכלוסיית העולם ירד באיטיות רבה בין עכשיו ל-2040, ובמהירות רבה יותר לאחר מכן. רוסיה היא מקרה נפרד: הירידה הדמוגרפית שלה, שהחלה בשנת 2000, אמורה להימשך והיא אמורה לאבד 25 מיליון תושבים בין 2010 ל-2050, אלא אם כן התעוררות הפריון שנצפתה לאחרונה היא תחילתה של מגמה חדשה. בסין האוכלוסייה תתייצב מ-2024 ותרד לאט מ-2030' בגלל האגרסיביות של המדינה כלפי אזרחיה והמצב האמיתית של הכלכלה הפנימית של סין. (טבלה 16).

להיפך, האוכלוסייה הברזילאית תישאר בצמיחה חזקה עד 2023, ותירד באיטיות רבה. האוכלוסייה ההודית תגדל בהתמדה עד 2040 ותעלה על זו של סין בסביבות 2030.

הארבע המדינות מושפעות מהזדקנות אוכלוסייתן: הגיל הממוצע במדינות ה-BRICS יגדל משלושים ושתיים שנה מ-2010 לארבעים וארבע שנים ב-2050.

 

המגמה ברורה במיוחד בסין שבה שיעורם של מעל אנשים מעל גיל שישים יוכפל ואף יותר, תוך עשר עד חמש ועשרה שנים ותגיע לכמעט רבע מהאוכלוסייה בין 2030 ל-2040; שיעור שתושג ברוסיה עד 2030. בשתי המדינות הללו, ההזדקנות תוביל לעלייה ביחס התלות (היחס בין הלא פעילים לכלל האוכלוסייה) מסוף העשור הנוכחי, שתורגש ממש רק לאחר 2030 בהודו ברזיל ועוד מדינות בעיקר.

תחזית לכלכלה עולמית - לימודי כלכלה ומשברים פיננסים

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page