top of page

מהי כלכלת מלחמה?
כלכלת מלחמה נוצרת כאשר מדינה מארגנת מחדש את התעשיות שלה בזמן המלחמה כדי להבטיח שכושר הייצור של המדינה יהיה אופטימלי כדי לסייע למאמץ המלחמתי. בכלכלת מלחמה, ממשלות תופסות את מקומו של הבנק המרכזי ועליהן להבטיח שהמשאבים יוקצו ביעילות כדי לתמוך במאמץ המלחמתי אך גם כדי לעמוד בדרישות של צרכנים אזרחיים.

מדוע קיימות כלכלות מלחמה?
כלכלות מלחמה קיימות בעתות עימות, והן מאפשרות למדינה להשיג יתרון כלכלי ויצרני על פני יריביה. כלכלות מלחמה נחשבות בדרך כלל הכרחיות לממשלות העוסקות בסכסוך פתוח כדי להבטיח שההגנה והביטחון של המדינה מובטחים בין היתר.

מדינות שהקימו כלכלת מלחמה יכולות בדרך כלל לצאת מעימות עם כלכלה חזקה יותר מזו שהייתה לפני הסכסוך. זה היה המקרה, למשל, של צרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה, (שהייתה המדינה שהמציאה - כלכלת המלחמה) שהועתקה לאחר מכן על ידי ארצות הברית ויפן לאחר מלחמת העולם השנייה, ושל דרום קוריאה לאחר מלחמת קוריאה. הפריחה הכלכלית של האחרון ידועה מאז כ"נס נהר האן".

איך עובדת כלכלת מלחמה?
זה המפגש ושיתוף הפעולה בין השוק החופשי (התעשייה) למדינה, במונחים פשוטים אחרים, המדינה מתערבת במקום שבו השוק נעצר ואינו יכולה להתקדם יותר בקוי יצור בשעת מלחמה ו/או משבר לאומי. אבל זה גם שיתוף פעולה וחילופי תפקידים ואחריות בין הבנק המרכזי למדינה. לפני כלכלת המלחמה, המדינה היא זו שבודקת ושולטת ברמת האינפלציה במדינה והבנק המרכזי דואג להזרמת כספים לבנקים ולשוק. בכלכלת מלחמה, זה הפוך.

 

כלכלת מלחמה אפשרית כאשר ממשלות נותנות עדיפות לייצור סחורות וחומרים שיכולים לסייע למאמץ המלחמתי וליצור מוצרים לחיי היומיום של האזרחים. ממשלות יכולות גם לנקוט בצעדים כדי להבטיח שמשאבים כגון מזון יוקצו כראוי כדי ובכמות מספקת על מנת להבטיח יעילות מרבית באמצעות קיצוב. בנוסף, הכנסות ממסים מוקצות לעתים קרובות מחדש למאמץ המלחמתי על חשבון פרויקטים אחרים שהמדינה בזמן שלום תזדקק להם מאוד.

 

 

ממשלות יכולות לגייס הכנסות כדי לתמוך בכלכלת מלחמה על ידי כלים פיננסיים שונים, כגון אגרות חוב מלחמה או על ידי העלאת מסים ישירות על האוכלוסייה האזרחית העשירה בעיקר ו/או הלוואות חוץ. הם יכולים גם לתת לחברות הטבות מס והטבות כספיות אחרות על מנת להפנות את הייצור שלהן לציוד מלחמה למשל ולצמצום יצאו, שמועילים יותר למאמץ המלחמתי מאשר מוצרים שניתן לראות בהם מותרות בזמן מלחמה.

דוגמאות לכלכלות מלחמה:
מדינות רבות הקימו כלכלת מלחמה במהלך מלחמת העולם השנייה, כולל אלה של בעלות הברית וכוחות הציר. גרמניה כבר עברה לכלכלת מלחמה עוד לפני שהמלחמה הוכרזה רשמית, כשהחימוש מחדש התרחב במהירות לאחר עליית הנאצים ואדולף היטלר לשלטון כקנצלר ב-1933.

כלכלת המלחמה של גרמניה עודדה מאוד חימוש מחדש, שהוביל לכיבוש מהיר של מדינות שכנות כמו פולין, בלגיה וחצי צרפת בתחילת המלחמה. הייצור הופנה לאמצעי נשק, ציוד מלחמה ולחימה לחיילים, בעיקר לביטול מוצרי מותרות.

גם ארצות הברית במהלך ולאחר מלחמת העולם השנייה בחרה בכלכלת מלחמה. הנייטרליות של ארצות הברית עד להתקפה על פרל הארבור אפשרה להן לבנות קשרים מסחריים חשובים עם בעלות הברית, ובכך להמריץ את כלכלת המדינה בצורה משמעותית.

הייצור הופנה לציוד צבאי ותחמושת, שאירופה הייתה זקוקה להם מאוד באותה תקופה ואשר ארצות הברית הייתה זקוקה להם כשהיא נכנסה למלחמה. עליית היצוא אפשרה לארצות הברית להפוך למעצמת העל הדומיננטית בעולם עד עד עצם היום, וכלכלת המלחמה שהוקמה בין 1941 ל-1947 הייתה ללא ספק גורם התורם העיקרי.

כלכלת מלחמה ומשברים פיננסים

Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page