top of page
Keyboard and Mouse

הדחיפות של חינוך לכלכלה בבית הספר

 

School economics education

 

פרויקטים מציאותיים ויעילים חייבים לראות את אור היום, כלומר להגביר את המחקר שעדיין נמצא בחיתוליו על ההשלכות של שיפור החינוך הפיננסי בבתי הספר.

תכניות ויוזמות רבות שנועדו לקדם חינוך פיננסי בבתי ספר,
הושקו בשנים האחרונות בכל רחבי העולם.
 
המגמה התחזקה עוד יותר מאז המשבר פיננסי האחרון בשנת 2008.

המטרה היא לפתח את הכישורים הפיננסיים של קבוצות גדולות באוכלוסייה ושל הדורות הבאים.

---------------------------------

"אחרי הלחם, חינוך הוא הצורך הראשון של עם."
ג'ורג  ג'ק דנטון 1759-1794

---------------------------------

החינוך הפיננסי בישראל, הוא כמו החינוך בפילוסופיה, הוא אינו קיים ולא נמצא בעדיפויות או במגירות של משרד החינוך בישראל. 

כיום אין ספור של מוסדות ציבוריים ופרטיים נמצאים כבר בשלבים מתקדמים ברחבי העולם:
ארגונים בינלאומיים, בנקים מרכזיים, משרדי אוצר או חינוך, נותני שירותים פיננסיים, קרנות של תועלת ציבורית וכו '.

ישראל חייבת להצטרף לשורות ולסגור את הפערים.

 
 
Modern Architecture
ALPHA_edited.jpg

Center Institute

of Finance & Economics

bottom of page